Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Prezentujemy podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, opublikowane na stronie: http://www.nbp.pl/Dzienne/Stopy.htm

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1) 1,50 2015-03-05
Stopa lombardowa 2,50 2015-03-05
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,75 2015-03-05

 

Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
– od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50 2010-12-31
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back 0,00 2012-01-01
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 1,35 2015-03-05

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
2) 0,9 stopy referencyjnej – obowiązuje od 2014-10-09

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *